EN

Ставате ли свидетели на подозрителна сеч или строежи в зелени площи в градска среда?

Българското законодателство засягащо зелени елементи от градската среда не осигурява категоричната защита. Законът за устройство на територията (ЗУТ) е многократно пренаписван и позволява злоупотреби. Липсва дефиницията какво е “зелена площ”; градските лесопаркове и крайградските гори не получават нужната грижа. Много от дърветата в градовете ни не са паспортизирани, а процедурите за тяхната поддръжка не са ясно регламентирани.

„Случаят Бедечка“ търси решението на наболелия проблем с унищожаването на природата в градска среда. Освен анализ на порочните механизми, филмът разкрива едно силно оръжие в борбата за зелените градски площи - натиска на гражданите върху управляващите с ясни искания за законодателни промени.

На 18ти юни 2021 г заедно с представители на редица екологични неправителствени организации и граждански групи стартирахме обща петиция за защита на зелените площи в населените места.

Петицията ще бъде изпратена до три ресорни министерства (МРРБ, МОСВ, МЗХГ), 46-тото Народно събрание и до централите на партиите, представени в него.

Предлаганата програма от мерки цели гарантиране на публичност и прозрачност на процедурите засягащи зелените площи, както и достъп до правосъдие за всички граждани и техните организации.

Моля подкрепете петицията - всеки подпис е от значение!

* За да е валиден “подписът” е нужно той да бъде потвърден през е-мейл.