EN

Документален филм за застрояването на природата и последствията, които оказва върху обществото и културата.

"СЛУЧАЯТ БЕДЕЧКА" - ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ - ТРЕЙЛЪР

Проблемът

 1. До 60-те години на 20ти век

  Преди да стане парк

  Земята принадлежи на граждани, които имат градини за производство на зеленчуци, плодове и цветя.

 2. 60те години на 20ти век

  Определяне за парк

  Територията е национализирана за изграждане на парк (Бедечка). Неизяснено остава, дали собствениците биват обезщетени.

 3. 1989 и началото на 90те

  Промяна на идеологията

  Бившите собствениците търсят правата си върху земите си, но получават откази от съда с мотива, че територията е парк.

 4. Началото на 90те

  Реституцията

  В процеса на реституция, градската администрация възстановява земите на територията на парка, поради съдебна експертиза, твърдящ че на зелената площ “не е извършено парково мероприятие”.

 5. Новото хилядолетие

  Съмнителни практики

  Част от собсвениците продават земите си на инвеститори, под чийто натиск общинската администрация променя устройствения план на града. Територията на парка се променя от “зелена” в “територия за застрояване”.

 6. Март 2016та

  Практическото разрушаване на парка

  Започва строителство в парка, за което гражданите разбират с влизанете на багери и строителна техника в зелената градска площ.

Подобни случаи

Случаят е широко разпространен в България и е симптом на национален проблем

  Визия

  Стратегическо градско планиране с цел разрешаване на конфликти

  "Добродетелен кръг", в който активистите отварят очите на гражданите. Гражданите оказват натиск върху управляващите. От своя страна активистите се захранват с информация от учените, и обратно.

  Резултатът е обединението около обща идея и генерирането на петиция, които имат потенциал да окажат по-силно влияние върху управляващите.

  Защитни механизми

  Залез над полето

  Гражданското участие може да е мощен инструмент за запазването на зелени градски площи.

  Живот в джунглата

  Човекът като стопани на Природата, а не като бедствие за нея

  От медиите